تبلیغات
اینترنت رایگان كسب در آمد گرفتن مجوز
جملات,

.:. امروز :
   
 
پیوندها
نام شناسی و ریشه واژه ها
بزرگترین سایت دانلودایرانیان
امكانات

تبلیغات

vbmahdi2009.blogfa.com !

جملات من:

تو این قسمت یه سری از جملات ارزشمند رو گذاشتم.خدا میدونه از کجا و چه جوری جمعشون کردم.حاصل بیش از سه سال جلسه رفتن و گلچین دهها سررسید و کتابه:

آنان که گذشته را به یاد نمی اورند محکوم به تکرار آن هستند...

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری،آن است که بعد از هر زمین خوردن دوباره برخیزی...

هرگز نمیتوانیم صفت خوبی را در دیگری بشناسیم مگر اینکه از ان بویی برده باشیم...

انکه ارزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد...

وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید،مغزتان بهترینها را جذب میکند...

جملات من:

تو این قسمت یه سری از جملات ارزشمند رو گذاشتم.خدا میدونه از کجا و چه جوری جمعشون کردم.حاصل بیش از سه سال جلسه رفتن و گلچین دهها سررسید و کتابه:

آنان که گذشته را به یاد نمی اورند محکوم به تکرار آن هستند...

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری،آن است که بعد از هر زمین خوردن دوباره برخیزی...

هرگز نمیتوانیم صفت خوبی را در دیگری بشناسیم مگر اینکه از ان بویی برده باشیم...

انکه ارزوی سروری دارد باید هنر بسیار داشته باشد...

وقتی انتظار بهترین پیشامد را دارید،مغزتان بهترینها را جذب میکند...

ایمان و باور تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین میکند...

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند.فاصله این دو را زندگی میکنیم...

خویشتن و مردم را هنگامی میشناسی که تنها شوی...

در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است و فقر حقیقی خود خواهی...

یا به اندازه تلاشت ارزو کن ،یا به اندازه ارزوهایت تلاش کن...

کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خود سپری کنی...

انان که آفتاب را به زندگی دیگران ارزانی میکنند،نمیتوانند خود از ان بی بهره باشند...

راه را راهبر خود قرار مده بلکه راهی را اغاز کن واز خود راهی به جای بگذار...

برای انکه ایمان دارد، غیر ممکن وجود ندارد...

طلب کن به تو عطا خواهد شد،جستجو کن خواهی یافت...

اینده اینجاست.همینجا.هم اکنون از گذشته ها در گذر...

هوسهای ناپایدار را قربانی کن به پای هدفهای بلند...

رها ساز خود را از انچه مانع میشود آنی بشوی که می خواهی...

ان باش که هستی و ان شو که توان بودنت است...

هرگز از کاری که شراتمندانه انجامش داده ای پشیمان مباش...

بعضی بی گناهان نیز از اسیب رعدو برق در امان نمیمانند...

انان که پیروز میشوند،همانهایی اند که از مشورت دوستان بهره میبرند...

اشتباه را محکوم کن،نه ان را که که ان اشتباه از او سر زده است...

باید ترسید انگاه که مستبدان مهربان میشوند...

به همه عشق بورز،به تعداد کمی اعتماد کن،به هیچ کس بدی نکن...

پس حقیقت کجاست اگر حتی به خود اطمینان ندارید...

هر سفر هزار فرسنگی با یک گام شروع میشود و دشوارترین قدم همان قدم اول است...

حقیقت تلخ بهتر از دروغ شیرین است...

فردی که کوه را از میان برداشت فردی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد...

داناترین مردم کسی است که از مردم نادان فرار کند...

دل دوستان ازردن،مراد دشمنان را براوردن است...

اگر در فکر تغییر راهت هستی،متتظر معجزه نباش.خودت طوفان را به پا کن...

به حرفه خود به شکل بزرگ اندیشانه بتگر...

پشیمانی از کارهایی که انجام دادهایم،با مرور زمان کم میشود اما برای کارهایی که انجام ندادهایم،همیشگی است...

عدهای دائم غرغر میکنند که گل سرخ خار دارد.من شکر میکنم که خارها گل دارند...

همه در فکر انند که بشریت را اصلاخ کنند،ولی هیچکس در فکر ان نیست که خود را عوض کند..

کسی که دارای عزم راسخ باشد،جهان را مطابق میل خود میسازد...

می اندیشم،پس هستم.هستم چون فکر میکنم،فکر میکنم چون شک میکنم...

تمام شان وعظمت انسان در فکر است...

عمر انقدر کوتاه است که نمی ارزد ادم حقیر و کوچک بماند...

هر کار بزرگ،در اغاز محال به نظر میرسد...

خوش اقبالی را تلاش زیاد همراه با فکر صحیح معنی میکنم...

برنده هیچگاه تسلیم نمیشود و تسلیم شونده هیچگاه برنده نمیشود...

کلمه خستگی مفهوم ندارد.تنها در فرهنگ لغت ذکر شده است...

تجربه نامی است که همه افراد روی اشتباهات خود میگذارند...

انکه شرافت خود را باخت،زیاد باخته اما انکه شهامت خود را باخت،پاک باخته است...

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد،به دنبتلش میرویم و وقتی توقف میکند،به ان لگد میزنیم...

در همه چیز شک کردن و به همه چیز باور داشتن دو راه حل اسان هستند که هم این و هم آن ما را از اندیشیدن معاف میدارد...

ناتوان ترین مردم آن کسی است که نتواند راز خود را نگه دارد...

عاقل انچه را که نمیداند نمیگوید ولی انچه را که میگوید،میداند...

امید انقدر در زنگی اهمیت دارد که بال برای پرتدگان...

اشخاص عادی،با تجربه اولین شکست،دست از تلاش برمیدارند.به همین دلیل است که در زندگی با انبوه اشخاص عادی و تنها با یک ادیسون روبه رو هستیم...

قانون وجود دارد اما چه کسی احترام به ان را تضمین میکند...

این انسان نیست که با اصالت زاییده میشود.بلکه اصالت زاییده انسانهای بزرگ است...

امده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم...

هر چه داناتر شوی،از دست دادن وقت برایت آزار دهنده تر است...

زمان میگذرد و انسان از گذر ان غافل است.به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد...

غرور،حسد،حرص.اینان شعله هایی هستند مه روح انسان را به اتش کشیدهاند...

کسی خوب گوش میکند که یادداشت میکند...

خواسته بر حق را باید بی سر وصدا اجابت کرد...

روحشان غمناک خواهد بود انان که زندگیشان را بدون ستایش و سرزنش گذرانده اند...

عدالت هیچگاه از جایگاه رفیع خود به زیر نخواهد امد...

دانش نتیجه یادگیری ممتد است و دیگر هیچ...

برو با نامی دروغین برای مردمان سخن بگو ولی حقیقت را بگو تا ایشان گمراه نشونند...

حتی انگاه که بدون امید زندگی میکنیم هم ارزوهایی داریم...

سخنان بی پرده و راست بهتر در گوش اندوهگین اثر میکند...

بر انچه کردهای،غم خوردن بی فایده است...

اسمان با ما همان میکند که ما با یک مشعل میکنیم.ان را برای خودش روشن نمیکنیم...

اگر شرافتم از دست بدهم،وجودم را از دست داده ام...

شکوه محبت بیش از انتقام است...

فکر است که بدن را توانگر میکند...

لبخند میتواند جراحت زخمی را التیام بخشد...

به هنگام ناراحتی بهتر است هیچ نگویی و تصمیمی نگیری...

به خود راست بگو.انگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت...

همیشه صلح را در دست راست داشته باش...

پاکترین گنجی که دنیای فانی به ما میدهد،نام نیک است...

بهتر است سه ساعت زود برسی تا یک دقیقه دیر...

بعد از فعل عاشق شدن،یاری دادن بهترین فعل جهان است...

ادمهایی هستند که دنیا را روشنتر میکنند تنها به خاطر حضورشان در جهان...

در تکاپو باش تا بهتر از ان باشی که هستی.بهتر از این شیوه ای برای زندگی کردن نیست...

بگذارهرروز رویایی باشد دردست،عشقی باشد در دل،دلیلی باشد برای زندگی...

پیش از آنکه برنده باشیم،باید بازنده باشیم...

اگر پیوسته بکوشی و ایمان داشته باشی،در پایان پیروزی از آن تو خواهد بود...

به هر کاری که اراده کنیم،توانائیم.اگر انگونه که سزاوار است،پیگیر ان باشیم...

کسی که راهی را با عشق می پیماید،هرگز راه را تنها نپیموده است...

آینده را بنگر و از گذشته در گذر تا هر نچه را که می خواهی در نهایت بنا نهی،به دست آری...

کسی شایسته آزادی است که هر روز بتواند بر هوسهای خود چیره شود...

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است...

چنان باش که بتوانی به دیگران بگویی مثل من رفتار کن...

در دنیا خفتگانی هستند که بیداریشان  همچون بیداری اژدها وحشتناک است...

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد،هدف است...

ممکن است فردی که دائم سوال می کند ابله به نظر برسد ولی کسی که هرگز سوال نمی کند،در تمام عمر ابله باقی می ماند...

مشورت با هزار کس کن اما راز خود با یکی مگو ...

امتحان کنید مرد را به عمل او نه به قول او...

از پیروزی تا سقوط فقط یک گام فاصله است...

اتاق بدون کتاب مانند جسم بی روح است...

حقیقت آزادی عبارت است از مسئولیت شخصی در پیشگاه وجدان و قلب...

سعادتمند کسی است که به مشکلات زندگی لبخند بزند...

اتلاف وقت گرانبهاترین خرجهاست...

بزرگترین مشکلات همیشه در جایی نهفته است که انتظارش را نداریم...

اگر امروز حتی  یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید،مسلما"شخص دیگری هستید...

همیشه آنان که سر وقت حاضر می شوند،از تاخیر ناراحت می شوند...

شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش...

چیزی عوض نمی شود. ماییم که دگرگون می شویم...

ذهن مثل چتر نجات است . وقتی عمل می کند که باز شده باشد...

کار سخت وقت می برد،کار غیر ممکن یک کم بیشتر...

فقط وقتی مجازیم از بالا به کسی نگاه کنیم که بخواهیم از زمین بلندش کنیم...

هیچ کس کورتر از آنکه نگاه می کند نیست...

آدمها فقط در یک چیز مشترکند،متفاوت بودن...

2گوش داریم و فقط یک زبان برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم...

مشکل نشناختن راه حل نیست مشکال نشناختن مسئله است...

دانستن همیشه از پی نادانی می آید.از همین رو باید از آنچه نمی دانیم به شوق آییم...

اگر مدام ورد زبانتان باشد که اوضاع خراب خواهد شد،هیچ بعید نیست که پیشگو شوید...

نخستین گام به سوی دانایی این است که بدانیم که نادانیم...

مشکلات زندگی حل نمی شوند مگر اینکه آنها را حل کنیم...

زنده ماندن در دلها یعنی نمردن...

سلامت یعنی جنونی که درست بکار گرفته شده باشد...

وقتی آنچه داریم می بخشیم آنچه را نیازمندیم دریافت خواهیم کرد...

تنها نشان زندگی رشد کردن است...

نه گفتی ما به آری گفتن معنا می دهد...

هر شکست لآقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست منتهی می شود را می شناسد...

چرخهای سنگین و زنگ زده زندگی با دستهای نامرئی امید می چرخد...

بدون باختن برنده نمی شوید...

اگر قدرت ندارید با نیروی خود مشکلها را در هم بشکنید لآقا مرد باشید و در مقابل حوادث بایستید...

وقتی عشق را از یخ ساختید واسه آب شدنش گریه نکنید...

یکی قشنگی منظره رو می بینه یکی کثیفی پنجره رو.این تویی که تصمیم می گیری چی ببینی...

در سقوط افراد به درون چاه قانون جاذبه هیچ نقشی ندارد...

هیچ صیادی از جوی حقیری که به مردابی می ریزد،مرواریدی صید نخواهد کرد... 

ارسال شده توسط:الیاس در چهارشنبه 18 آذر 1388 | نظرات()
مطالب گذشته

از همین الان به جمع ثروتمندان اینترنتی بپیوندید
هدیه اول برای وبمسترها
پایان دنیا در سال 2012
موانع موفقیت
خود را تغییر دهید تا دنیای شما تغییر كند
9 ویژگی افراد موفق در كار و تجارت
ارتباط موثر
فرایند مذاكره مطلوب در بازاریابی
اصول بازاریابی تلفنی
به نام اهورا مزدا
شعر غریبه
سرباز
مهمترین کتابی که تاکنون درباره زرتشت فراهم آمده ،
پرتوهای اهورامزدا از دیدگان زرتشت
(سرودهای اهورایی اشو زرتشت)

آرشیو ماهانه
آذر 1388
نظر سنجی
+ نظر شما دوستان درباره این وبلاگ چه هست?
-
-
-
-
آمار كلی وبلاگ
نویسندگان الیاس

آمار وبلاگ بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
بازدید های این ماه :
بازدید های ماه قبل :
کل بازدید ها :
تعداد کل مطالب :

اطلاعات بیشتر
Pagerank
تبلیغات

‍CopyRight © 2008 - 2009 by http://zartosht2.mihanblog.com . Allreserved
This Template Transporting For Mihanbblog By WorldTemp.MihanBlog.Com And Special Thanks To Milad Mahdavi

جملات,